LINUX - UNIX

Các lệnh Linux cơ bản hay dùng cho người bắt đầu

Làm việc với hệ thống Linux không bao giờ là đơn giản kể cả với người có nhiều kinh nghiệm. Để bắt đầu với Linux tôi xin giới thiệu một số câu lệnh Linux cơ bản để các bạn có thể thử và làm quen dần với Linux nhé. Sau đây là các câu lệnh cơ bản hay dùng nhất các bạn có thể gõ hàng ngày và làm việc rất nhiều nếu sử dụng linux bằng dòng lệnh command hay bash shell.

linux command co ban - Các lệnh Linux cơ bản hay dùng cho người bắt đầu

Các lệnh Linux cơ bản làm việc với thư mục và file

– List danh sách file trong thư mục hiện tại
#ls -lrt

– Chuyển sang thư mục khác làm việc
#cd

– Xem nội dung file
#cat ten_file

– Xem 1000 dòng đuôi nội dung file
#tail -1000 ten_file_log

– Xem đường dẫn thư mục hiện tại
#pwd

– Sửa nội dung file
#vi ten_file_can_sua

– Copy file, thư mục
#cp ten_file_goc ten_file_copy

– Chuyển các thư mục đến địa chỉ khác
#mv ten_file_goc ten_file_moi

– Tìm file trong máy
#locate 

– Xóa màn hình
#clear

– Xem lịch sử lệnh
#history

– Xem help một lệnh
#man tên_lệnh

– Lọc theo tên hoặc tìm kiếm trong file
#grep từ_khóa_cần_tìm

– Chạy 1 script
#sh ten_script.sh
#./ten_script.sh

– Kiểm tra dung lượng thư mục
#du -sh

Các lệnh Linux cơ bản hay dùng kiểm tra hệ thống

– Kiểm tra ổ cứng đầy
#df -k

– Xem ngày giờ hiện thời của hệ thống
#date

– Xem ngày giờ up time của hệ thống
#uptime

– Ping
#ping xxx.xxx.xxx.xxx

– Trace
#tracroute xxx.xxx.xxx.xxx

– Chuyển user
#su - tên_user

– Kiểm tra ip
#ip a

– Kiểm tra IP chi tiết
#ifconfig -a

– Khởi động lại, sử dụng user root
#reboot

– Xem user đang dùng
#whoami

– SSH
#ssh ten_user@dia_chi_ip

– Telnet
#telnet dia_chi_ip [port_so]

– Thêm run cho file
#chmod +x ten_file

– Xem danh sách tiến trình đang chạy
#ps -ef

– Xóa tiến trình
#kill -9

– Xem các port đang sử dụng
#netstats -an

– Kiểm tra CPU, MEM hiện thời
#top

– Kiểm tra MEM
#free -m

– Thoát phiên làm việc
#exit

Trên đây tôi đã giới thiệu một số lệnh linux thường dùng khá hữu dụng cho các bạn mới bắt đầu. Các bạn chú ý đây là các câu lệnh chuẩn cho OS Centos, Redhad và Fedora hay Suse, các câu lệnh này có thể không làm việc chuẩn trong môi trường Unix và Linux khác như Ubuntu.

Đọc thêm:  Tìm thư mục gây ra đầy ổ trong Linux

Nếu thấy bài viết hay vui lòng like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để ủng hộ nhé. Cám ơn các bạn1

Tags

A Tùng

IT guy, thích đam mê công nghệ, Server, Linux, Wordpress, SEO và uống trà

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close